Granit

Granit är en vulkanisk bergart bestående av synlig kristallinsk bildning och konsistens. Den består av fältspat och kvarts, med en liten mängd glimmer och inslag av andra mineraler, som zirkon, apatit, magnetit, och ilmenit. Stenen är extremt resistent och har högre hållfasthet än sandsten, kalksten och marmor.

Granit

Granit är en vulkanisk bergart bestående av synlig kristallinsk bildning och konsistens. Den består av fältspat och kvarts, med en liten mängd glimmer och inslag av andra mineraler, som zirkon, apatit, magnetit, och ilmenit. Stenen är extremt resistent och har högre hållfasthet än sandsten, kalksten och marmor.

 

 
Call Now Button