Ho och häll

Häll kan monteras på två sätt, antingen ifälld eller planlimmad. För planlimning krävs att hällen är avsedd för detta. Diskhoar kan monteras på flera sätt – se bilder för monteringstyp. Även dessa ska vara avsedda för respektive monteringstyp.

Häll kan monteras på två sätt, antingen ifälld eller planlimmad. För planlimning krävs att hällen är avsedd för detta. Diskhoar kan monteras på flera sätt – se bilder för monteringstyp. Även dessa ska vara avsedda för respektive monteringstyp.

Call Now Button