Marmor och kalksten

Marmor är en metamorf, (förvandlad) sten, som härrör från sedimentära karbonatberg (antingen kalksten eller dolomitsten). Denna förvandlingsprocess leder till en fullständig omkristallisering av den ursprungliga stenen till en mosaik av kalcit, aragonit-och/eller dolomitkristaller.

Ren vit marmor är ett resultat av metamorfos av mycket ren kalksten. De karakteristiska virvlar och ådror hos många färgade marmorsorter beror i regel på olika föroreningar såsom lera, silt, sand och järnoxider som ursprungligen förekommer som korn eller lager i kalksten. Grön färg beror ofta på höga halter av magnesium- och kiseldioxidföroreningar. Dessa olika föroreningar har omkristalliserats av intensivt tryck och värme.

Marmor och kalksten

Marmor är en metamorf, (förvandlad) sten, som härrör från sedimentära karbonatberg (antingen kalksten eller dolomitsten). Denna förvandlingsprocess leder till en fullständig omkristallisering av den ursprungliga stenen till en mosaik av kalcit, aragonit-och/eller dolomitkristaller.

Ren vit marmor är ett resultat av metamorfos av mycket ren kalksten. De karakteristiska virvlar och ådror hos många färgade marmorsorter beror i regel på olika föroreningar såsom lera, silt, sand och järnoxider som ursprungligen förekommer som korn eller lager i kalksten. Grön färg beror ofta på höga halter av magnesium- och kiseldioxidföroreningar. Dessa olika föroreningar har omkristalliserats av intensivt tryck och värme.

 

 
Call Now Button